contabilitate asociatii locatari bucuresti

Contabilitate Asociatii Proprietari Bucuresti

 

Pentru buna desfasurare a activitatii financiar-contabile in Asociatiile de Proprietari, venim in sprijinul dumneavoastra cu servicii complete de contabilitate, oferite de experti contabili cu peste 15 ani experienta in domeniu.

Echipa noastra este formata din experti contabili membri CECCAR, acreditati sa conduca contabilitatea unei asociatii de proprietari si sa ofere servicii la cele mai inalte standarde. Prin cunoasterea amanuntita a legislatiei in vigoare si prin transpunerea acesteia in modul de lucru, va asiguram ca veti primi servicii de calitate si de incredere.

Contabilitatea asociatiei de proprietari se tine intr-un soft informatic specializat si licentiat, ce ofera o garantie in plus asupra castigului pe care il va avea asociatia de proprietari daca va alege serviciile noastre.

Iata in ce consta contabilitatea unei asociatii de proprietari:​

1. Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, folosind mijloace informatice, cu ajutorul unui soft specializat;

2. Inregistrarea consumurilor de apa rece si apa calda pe baza centralizatoarelor intocmite de o firma specializata (apometre radio) sau pe baza centralizatoarelor intocmite de responsabilul din cadrul asociatiei;

3. Inregistrarea numarului de persoane pe baza de tabel centralizator intocmit de administrator/persoana responsabila sau pe baza solicitarilor primite de la proprietari si aprobate de presedinte (ori transmise online de catre acestia);

4. Calculul listelor lunare de intretinere pe baza documentelor puse la dispozitie de Asociatia de Proprietari, transmiterea spre verificare de catre cenzor/comisia de cenzori, supunerea spre aprobare de catre comitetul executiv si predarea catre presedintele asociatiei sau reprezentantul desemnat, in vederea afisarii lunare la avizier.

5. Calculul penalizarilor de intarziere conform normelor legale si a hotararii asociatiei de proprietari.

6. Intocmirea, supunerea spre verificare de catre cenzor/comisia de cenzori, supunerea spre aprobare de catre comitetul executiv si predarea catre presedintele asociatiei sau reprezentantul desemnat, in vederea afisarii lunare la avizier, a detaliilor la lista de plata, reprezentand centralizatorul tuturor cheltuielilor cuprinse in lista de plata, precum si modul de calcul si de repartizare a acestora catre proprietari.

7. Intocmirea si predarea catre presedintele asociatiei sau reprezentantul desemnat, in vederea afisarii lunare la avizier, a listei de venituri si cheltuieli ale asociatiei, ce cuprinde inclusiv veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune.

8. Calcularea si inregistrarea in evidentele contabile a statului de plata, in baza pontajului si a oricaror altor documente de evidenta a personalului angajat sau contractat primite de la Beneficiar.

9. Calcularea si inregistrarea in evidenta contabila a taxelor si impozitelor catre stat,  pentru persoanele angajate sau contractate de catre Asociatia de Proprietari.

10 .Calcularea si inregistrarea in evidenta contabila a altor impozite si taxe datorate de Beneficiar, rezultate in urma prelucrarii documentelor justificative si in stricta concordanta cu vectorul fiscal al Beneficiarului (impozit pe profit, TVA, etc).

11. Intocmirea si depunerea/transmiterea on-line, la termenele prevazute de lege, a tuturor declaratiilor fiscale ale asociatiei, intocmite conform vectorului fiscal al acesteia.

12. Transmiterea catre Beneficiar a ordinelor de plata/foilor de varsamant aferente tuturor impozitelor si contributiilor pe care acesta le datoreaza catre stat, conform declaratiilor fiscale intocmite.

13. Intocmirea lunara a situatiei activ-pasiv.

14. Generarea si intocmirea registrelor obligatorii, respectiv:

 • Registrul jurnal;
 • Registrul inventar;
 • Registrul pentru evidenta fondului de rulment;
 • Registrul pentru evidenta fondului de reparatii;
 • Registrul pentru evidenta sumelor speciale;
 • Registrul pentru evidenta fondului de penalizari;

15. Generarea si intocmirea urmatoarelor fise: Fise pe apartamente; Fisa oricarui cont folosit (casa, banca, furnizor, orice fel de debit-pe fiecare in parte, avansuri, salarii, cheltuieli, fonduri-etc);

16. Generarea si intocmirea rapoartelor:

 • Modalitate calcul penalizare procentuala/furnizori pentru fiecare apartament in parte.
 • Lista restantierilor.
 • Fisa casierului.
 • Sold fonduri asociatie.
 • Situatia soldului clientilor.
 • Datoriile asociatiei.
 • Notelor de plata pentru fiecare apartament in parte, cu evidentierea modului in care s-au calculat si repartizat cheltuielile aferente fiecarui apartament (doar in format elctronic).
 1. Urmarirea si respectarea hotararilor asociatiei de proprietari in ceea ce priveste activitatea de administrare financiar-contabila.
 1. Urmarirea si respectarea regulamentului condominiului aprobat prin adunarea generala a asociatiei de proprietari, in ceea ce priveste activitatea de administrare financiar-contabila.
 1. Asistenta pentru intocmirea dosarelor de personal atat la angajare cat si pe parcurs, pentru intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii asociatiei; asistenta privind intocmirea si depunerea revisalului la autoritatile competente.
 1. Consultanta si asistenta de specialitate cu privire la activitatile din cadrul asociatiei de proprietari.
 1. Consultanta si asistenta de specialitate referitoare la modificarile legislative si impactul fiscal al acestora asupra Asociatiei de Proprietari.

ACCES ONLINE 24/7

ACCES ONLINE, 24/7 LA SITUATIA CONTABILA.
Veti avea parte de transparenta totala si vizualizarea modului de lucru, prin avizierul online pe care vi-l punem la dispozitie, existand in permanenta posibilitatea de a verifica si vizualiza:
 • *Consumul de apometre
 • *Facturile repartizate pe lista de plata curenta
 • *Cheltuielile ce revin fiecarui apartament
 • *Incasarile fiecarui proprietar in parte
 • *Calculul penalizarilor
 • *Lista de plata
 • *Plata facturilor si datoriile asociatiei
 • *Calculul salariilor si statele de plata
 • *Veniturile asociatiei de proprietari
 • *Fondurile asociatiei si ale fiecarui apartament in parte

Foarte multe conflicte se nasc intre membri asociatiilor de proprietari din cauza lipsei unui expert contabil independent, profesionist. Spuneti stop pierderilor si tensiunilor si alegeti un expert contabil, care sa se ocupe de gestiunea situatiei asociatiei.

Proprietarii care nu locuiesc in imobil sau nu au timp sa se deplaseze la administratia asociatiei pot realiza varii operatiuni de la distanta, direct in avizierul online: introducerea indecsilor de apometre; modificarea numarului de persoane prezente; achitarea intretinerii cu cardul; primirea de notificari din partea asociatiei; initierea de discutii cu reprezentantii asociatiei; consultarea regulamentelor si hotararilor asociatiei.

Cat costa?

Pretul pentru contabilitate asociatiei de proprietari se calculeaza in functie de numarul de apartamente inscrise in asociatia de locatari.