cenzorat asociatii proprietari

Cenzorat Asociatii Proprietari Bucuresti - ONLINE

Serviciile Online de Cenzorat pentru Asociatii sunt posibile prin folosirea unei platforme online la care avem acces atat noi, cat si administratorii de bloc. Administratorul asociatiei incarca documentele in format pdf sau scanate, iar noi facem lunar verificari si punem la dispozitia asociatiei stampila noastra cu viza CECCAR pe anul in curs. Urmeaza apoi ca administratorul doar sa printeze situatiile lunare obligatorii si sa le prezinte asociatiei.

Rapoartele noastre sunt cuprinzatoare, iar verificarile  amanuntite, astfel ca asociatia va avea in permanenta o viziune clara a situatiei activitatii acesteia si a masurilor ce trebuiesc luate.

Colaboram cu succes cu administratorii asociatiilor de proprietari din Bucuresti si din toata tara. Prin modul nostru de lucru, economisiti timp, bani si efort!

Iata in ce constau Serviciile de Cenzorat Online:

 1. Verificarea gestiunii financiar-contabile prin:
 • Verificarea centralizatoarelor apometrelor cu consumurile inregistrate in evidenta contabila;
 • Verificarea inregistrarii cererilor de modificare a numarului de persoane sau verificarea centralizatoarelor cu evindenta persoanelor prezente in luna curenta cu numarul de persoane prezent in listele de plata;
 • Verificarea documentelor ce stau la baza inregistrarii in contabilitate;
 • Verificarea modului de distribuire al acestora in lista de plata, a concordantei cu legislatia in vigoare si cu hotararile adoptate de Asociatia de Proprietari;
 • Verificarea existentei documentelor suport pentru efectuarea achizitiilor si platilor catre furnizori (referate de necesitate aprobate, contracte, situatii de lucrari/devize, procese verbale de receptii);
 • Verificarea incadrarii achizitilor efectuate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de asociatie;
 • Verificarea modului de efectuare a inregistrarilor in contabilitatea in partida simpla;
 • Verificarea destinatiei sumelor incasate si a platilor efectuate;
 • Verificarea modului de constituire a fondurilor, a modului de incasare si a destinatiei acestora;
 • Verificarea penalitatilor instituite in lista de plata si a modului de calcul al acestora;
 • Verificarea inregistrarii tuturor documentelor de incasare si de plata in registrul de casa, precum si a reflectarii corecte a soldului acestuia;
 • Verificarea registrului de banca si a reflectarii in contabilitate a tuturor operatiunilor bancare;
 • Verificarea existentei tuturor documentelor legale obligatorii la dosarul de personal, atat pentru angajatii asociatiei cat si pentru persoanele mandatate ale acesteia;
 • Verificarea existentei tuturor documentelor suport necesare in vederea efectuarii calculului salarial (pontaje, cereri de concediu de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, absente nemotivate, declaratii pentru persoanele cu contracte cu timp partial, dovezi de pensionare, etc);
 • Verificarea modului de calcul al statelor de plata si a concordantei acestora cu prevederile legale si fiscale in vigoare;
 • Verificarea intocmirii corecte a declaratiilor aferente persoanelor remunerate (D100, D112, D205) si verificarea transmiterii acestora catre Anaf in termenul legal;
 • Verificarea corespondentei creantelor din declaratiile asociatiei cu cele declarate in vectorul fiscal (contributii, impozite);
 • Verificarea intocmirii corecte a celorlalte declaratii fiscale ale asociatiei si verificarea depunerii acestora in termenul scadent, daca este cazul (D101, D392, D300, D394, etc);
 • Verificarea efectuarii platilor catre persoanele remunerate in termenul legal de plata si prin modalitatile corecte de plata (transfer bancar, dispozitie de plata, stat semnat);
 • Verificarea efectuarii platilor catre colaboratori si catre institutiile statului in termenul scadent de plata;
 • Verificarea echilibrului financiar al asociatiei, reflectat prin situatia elementelor de activ si de pasiv.

2. Urmarirea aplicarii prevederilor legale de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari.

3. Intocmirea rapoartelor lunare/trimestriale, in forma scrisa, asupra activitatii si gestiunii Asociatiei de Proprietari, cu masurile adecvate ce se impun a fi luate si intocmirea de rapoarte ori de cate ori este necesar, daca se constata nereguli in gestiunea financiara a asociatiei ori daca este necesar sa fie luate anumite masuri urgente de catre aceasta.

4. Intocmirea raportului de verificare a gestiunii asociatiei anual, in forma scrisa, cu privire la activitatea anului precedent si transmiterea acestuia catre presedintele asociatiei in vederea prezentarii in Adunarea Generala.

5. Asistenta de specialitate pentru coordonarea activitatilor financiare ale asociatiei.

6. Asistenta de specialitate in domeniul financiar-contabil, transmiterea de informari periodice in legatura cu modificarile care apar in legislatia specifica asociatiilor de proprietari.

7. Asistenta de specialitate in domeniul fiscal, transmiterea de informari periodice in legatura cu modificarile fiscale care influenteaza activitatea Asociatiilor de Proprietari.

8. Asistenta de specialitate in domeniul resurselor umane.

De ce sa ne alegeti pe noi?

Garantia Calitatii

Calitatea serviciilor oferite este pe primul plan. In acest sens: ne documentam continuu pentru a oferi cele mai bune recomandari si servicii; suntem prompti in comunicare; respectam termenele stabilite;  respectam toate prevederile legale.

Transparenta

Nu vor mai exista intrebari fara raspuns sau nelamuriri. Rapoartele noastre sunt mai mult decat cuprinzatoare si verificarile noastre mai mult decat amanuntite. Asociatia va avea in permanenta o viziune clara a situatiei activitatii acesteia.

 

Expertiza

Avem o experienta de peste 20 de ani in domeniul financiar-contabil si fiscal si o experienta de peste 15 ani in domeniul asociatiilor de proprietari. Am efectuat verificari la aproximativ 30 de asociatii, avand un portofoliu de peste 2.400 de apartamente si case.

Certificari

Certificarile Echipei Noastre:
🗸 Experti contabili membri CECCAR, cu viza la zi. 🗸Administratori de condominii ATESTATI pe legea 196/2018.  🗸Certificat si Autorizare din partea Ministerului Muncii cf. O.G. nr. 129/2000.

Cat costa?

Pretul pentru serviciile de cenzorat se calculeaza in functie de  numarul de apartamente inscrise in asociatia de locatari.