Care sunt drepturile si obligatiile proprietarilor membri ai asociatiei de locatari?

Proprietarii de apartamente care fac parte din asociatia de locatari a blocului, pe langa drepturile si obligatiile prevazute in statutul asociatiei, au si urmatoarele drepturi si obligatii:

Obligatii:

 • Sa mentina in bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti proprietari din condominiu;
 • Sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;
 • Sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;
 • Sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. In cladinile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, conform prevedenilor legale in vigoare; lucrarile de reparatii, interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
 • Sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte pensoane care actioneaza in numele lor au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu;
 • La instrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobanditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plata catre asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante care au consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este instrainata;
 • La dobandirea proprietatii, sa depuna in copie, la asociatie, actul de proprietate;
 • Sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;
 • Nu pot ocupa functii in comitetul executiv si in comisia de cenzori membri avand grade de rudenie, pana la gradul al 4-lea inclusiv.

Drepturi:

 • Sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de proprietari;
 • Sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitate deplina de exercitiu;
 • Sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la orice document al acesteia;
 • Sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie, la cheltuielile asociatiei de proprietari, si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile;
 • Sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinaliei pentru care au fost construite;
 • Sa isi inchirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si indeplininea responsabilitatilor legate de asociatia de proprietari.

Sursa: HG1588/2008, HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcionarea asociatiiIor de proprietari.

Aveti nevoie de sfaturile si serviciile unui contabil pentru asociatia dvs. de proprietari? Va oferim servicii de cea mai inalta calitate la preturi avantajoase! Contactati-ne chiar acum!

Similar Posts