cenzorat asociatii proprietari

Care sunt atributiile comisiei de cenzori ai asociatiei de proprietari?

Comisia de cenzori verifica situatia financiar-contabila din cadrul asociatiei de proprietari. Adunarea generala a asociatiei de proprietari alege membrii comisiei de cenzori si numarul lor. Numarul membrilor comisiei de cenzori trebuie sa fie impar.

Atributiile comisiei de cenzori sunt:

  • verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
  • verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
  • efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in contul curent al asociatiei de proprietari ale numerarului ce depaseste plafonul de casa, in cazul in care managementul financiar al asociatiei de proprietari este asigurat de o persoana fizica. Viza de control preventiv se acorda de un membru al comisiei de cenzori, in cazul in care asociatia de proprietari nu are o persoana care indeplineste functia de contabil;
  • daca managementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica, cel putin o data pe semestru, gestiunea asociatiei de proprietari, stabilirea si incasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei de cenzori sau de un alt membru stabilit de aceasta;
  • verifica daca registrele asociatiei de proprietari indeplinesc conditiile legale necesare desfasurarii corespunzatoare a managementului financiar;
  • intocmeste si prezinta adunarii generale a asociatiei de proprietari rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari;
  • propune spre aprobarea adunarii generale a asociatiei de proprietari sau, dupa caz, a comitetului executiv programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfasurarii managementului financiar; propune recuperarea, in conditiile legii, a pagubelor produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri ai acesteia. Recomanda comitetului executiv sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor infractiuni prevazute de legislatia financiar-contabila;
  • in cazul in care managementul financiar este asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind modalitatile de exercitare a acestuia.

Surse: Legea 230/2007 (Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari),HG1588/2007

Daca ai nevoie de un cenzor pentru asociatia de proprietari, iti stam la dispozitie. Iata aici lista serviciilor noastre de cenzorat: https://www.contabilitate-asociatie-proprietari.ro/cenzorat-online-asociatii/

Similar Posts