contabilitate asociatii locatari bucuresti

Care sunt obligatiile declarative ale asociatiei de proprietari?

Asociatia de proprietari are calitate de angajator/platitor de venit, avand obligatia sa declare si sa plateasca lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei de realizare a veniturilor, taxele si impozitele aferente:

  • impozitul pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor
  • contributiile sociale obligatorii.

Pentru declararea acestor contributii lunare se intocmeste Declaratia 112 -“Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Atunci cand asociatia de proprietari are cel mult 2 salariati, termenul de declarare si de plata poate fi prelungit pana pe 25 a lunii urmatoare unui trimestru.

Declaratia 112 se depune electronic prin intermediul portalului e-guvernare.ro. Formularul 112 poate fi descarcat de pe portalul Anaf : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Aveti nevoie de sfaturile si serviciile unui contabil pentru asociatia de locatari ? Firma noastra ofera servicii de Contabilitate pentru Asociatiile de Proprietari din Bucuresti. Contactati-ne chiar acum!

Similar Posts